Asociaţia „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD-VEST” reprezintă un parteneriat public-privat ce are ca scop principal sprijinirea dezvoltării comunităţilor prin identificarea nevoilor locale şi promovarea cooperării în vederea soluţionării acestora într-un mod cât mai eficient.

Scopul Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD-VEST” îl constituie crearea unui cadru propice pentru o dezvoltare sustenabila a mediului rural prin metode care sa conduca la o mai buna guvernare locala.

Obiectivele Asociației, în vederea realizării scopului ei, sunt următoarele:

 • Sprijinirea dezvoltării firmelor în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și creării de locuri de muncă.
 • Dezvoltarea accesibilităţii şi calităţii serviciilor sociale şi medicale pentru îmbunătățirea calităţiivieţii în zonele rurale.
 • Cresterea implicarii mediului public si asociativ prin actiuni de incluziune sociala a populatiei de etnie roma de la nivelul teritoriului.

Schimbarea scopului Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD-VEST” se face numai prin hotărârea Adunării Generale.

Activitati statutare

În scopul atingerii acestor obiective, Asociația „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD-VEST” va desfășura următoarele activități principale:

 • Elaborează Strategia de Dezvoltare Locala a GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD-VEST si asigura implementarea acesteia cu finantare din PNDR.
 • Organizeaza si conduce procesul de animare a teritoriului, lansarea apelurilor de proiecte, evaluarea proiectelor depuse de potentialii beneficieri, selectia proiectelor, monitorizarea implementarii proiectelor si raportarile catre AM PNDR sau AFIR.
 • organizează si desfășoară cursuri de formare si pregătire profesională a locuitorilor, în special a tinerilor, a căror absolvire să fie recunoscută prin exigenta si calitatea acestora;
 • organizează stagii si seminarii de perfecționare profesionala managerilor și personalului din administrația publică locală, în țară și în străinătate;
 • organizează manifestări științifice în vederea studierii si dezbaterii problemelor teoretice si practice ale societății din zona de competență a asociației;
 • participă la conferințe, simpozioane, seminarii organizate în țară si străinătate, pe probleme ale managementului în administrația publică locală;
 • stabilește si dezvoltă colaborări cu organizații si instituții guvernamentale si neguvernamentale, naționale si internaționale si realizează eventuala afiliere sau aderare a Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD-VEST” la acestea;
 • asigura editarea, tipărirea și difuzarea, prin mijloace proprii sau prin colaboratori, a cărților, revistelor, publicațiilor în domeniile de interes menționate la art. 11 și altele;
 • acordă consultanță si asistență de specialitate, la cererea unor organizații, instituții, operatori economici și altele.
 • Prin decizia CD poate elabora, depune si implementa proiecte ce vizeaza teritoriul GAL, de sine-statator sau in parteneriat cu alte ONG, institutii publice sau companii. Aceste proiecte pot obtine finantare din fonduri publice interne sau ale Uniunii Europene dar si de la alti finantatori ale caror obiective sunt convergente cu obiectivele de dezvoltare ale teritoriului GAL.
 • Editeaza materiale de informare atat in format hartie cat si in format digital.
Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Start typing and press Enter to search