În cadrul parteneriatului privat-public ILFOVĂŢ ILFOV SUD VEST, din cei 17 parteneri, 13 sunt parteneri privaţi si 4 sunt parteneri publici.

Procentul reprezentat de numărul partenerilor privaţi este mai mare de 51%, astfel: 76,47% sunt parteneri privaţi si respectiv 23,53 % sunt parteneri publici.

Partenerii privaţi sunt agenţi economici care au sediul social/punctul de lucru pe  teritoriul uneia dintre UAT-urilor componente ale parteneriatului privat-public.

Parteneriatul privat-public cuprinde o organizaţie de tip societate civilă, ROMANO BUTIQ, organizaţie de romi cu sediul în teritoriu (Comuna Clinceni). Prin calitatea de membru al Parteneriatului privat-public GAL ILFOVĂŢ ILFOV SUD VEST, asociaţia de romi va putea promova valorile culturale ale etnicilor romi şi va putea accesa fonduri care vor permite dezvoltarea socio-economica a romilor şi prevenirea fenomenelor de sărăcie şi de excluziune socială.

Parteneriatul privat-public GAL ILFOVĂŢ ILFOV SUD VEST are ca membru o formă asociativă relevantă pentru activitatea dominantă a locuitorilor din teritoriu, cultivarea legumelor: ECO LEGUM VIDRA COOPERATIVA AGRICOLĂ, cu punct de lucru in teritoriul GAL ILFOVĂŢ ILFOV SUD VEST.

Cooperativa are ca membri fermieri de pe teritoriul aferent GAL. Domeniul de activitate al cooperativei este specific teritoriului, în cele 3 comune legumicultura ocupând o pondere importantă în activitatea agricolă din zonă.

UAT-urile componente nu au mai facut si nu fac parte dintr-un alt parteneriat privat-public sau asociaţie GAL care au primit fonduri în perioada de programare 2007 – 2013.

PARTENERI PUBLICI
Nr. crt. Denumire partener Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/ sucursală/filială(localitate) Obiect de activitate
1. COM. CLINCENI str. Principală, nr.107 A

com. Clinceni, Ilfov

APL
2. COM. DOMNEŞTI Sos Alexandru Ioan Cuza nr. 25-27, com. Domnesti, Ilfov APL
3. COM. CIOROGARLA Str. Bucuresti, nr. 112
com. Ciorogarla, Ilfov
APL
4. CONS. JUD. ILFOV str. Gh. Manu nr. 18, sector 1, Bucuresti APL
PONDEREA PARTENERILOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT 23,53%
PARTENERI PRIVAŢI (inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de lansarea apelului de selecție)
Nr. crt. Denumire partener Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/ sucursală/filială(localitate) Obiect de activitate
1. I&I SMART MOB QUALITY Sat Clinceni, Comuna Clinceni, Str. Principală, nr.193, Lot 1 3101- Fabricarea de mobilă
2. SC ORLANDO IMPORT EXPORT 2001 SRL Sos. de Centură nr.3

com. Clinceni

1089 – Fabricarea altor produse alimentare
3. L&D BUILDING SOLUTIONS SRL Sat Clinceni, Comuna Clinceni, Str. Principală, nr. 164 5610- Restaurante
4. SC BELLA ROMANIA IMPEX SRL sat Olteni, Şoseaua de Centură nr. 3E, com. Clinceni 4649 – Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
5. SC BMA TRANSPORT SI SERVICII SRL com. Domneşti, sat Domneşti, nr.319 4120 – Lucrări de construcţii a cladirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
6. SC BT CONSTRUCT SRL com. Domneşti, sat Domneşti, nr.66 4120 – Lucrări de construcţii a cladirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
7. LAUR & VIC CONTRANS SRL Sat Domnești, Comuna Domnești, nr. 335 421- Lucrări de construcție a drumurilor și căilor ferate
8. SC ROMAR TRANS SRL str. Grădinari nr. 1

com. Ciorogarla

0161 – Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
9. SC ILMAR TRANS SRL sat Darvari, Ferma 9

com. Ciorogarla

0161 – Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
10. NATURAL CAFE SRL Sos. Bucuresti nr. 166A, Com. Ciorogarla 471- Comert cu amanuntul
11. ECO LEGUM VIDRA COOPERATIVA AGRICOLĂ Com Ciorogârla, str. Darvari ferma nr. 9 Forma asociativa – 4631- Comert cu ridicata a fructelor si legumelor
PONDEREA PARTENERILOR PRIVATI  DIN TOTAL PARTENERIAT 64,71%
PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG)
Nr. crt. Denumire partener Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/ sucursală/filială(localitate) Obiect de activitate
1. ROMANO BUTIQ Com Clinceni, Tarla 1, Parcela 340, Baza Sportivă nr.1, Clinceni, Et. 1, Cam.1 Societate civilă, reprezentanti minoritati
2. ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ ŞI PROMOVAREA VALORILOR TRADIŢIONALE Sat Ciorogârla, com. Ciorogârla

şos. Bucureşti nr. 145

Activitati de promovare a valorilor culturale locale
 PONDEREA PARTENERILOR – SOCIETATE CIVILĂ DIN TOTAL PARTENERIAT 11,76%
Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Start typing and press Enter to search