MODIFICAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 3 publicat în data de 23.08.2019

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  COMPLETĂ ACTUALIZATĂ după Modificarea 3 – publicat în data de 23.08.2019

FORMULARUL F6 privind aprobarea modificării strategiei de dezvoltare locală – publicat în data de 23.08.2019

MODIFICAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2

Fișele măsurilor după modificare

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  COMPLETĂ ACTUALIZATĂ după Modificarea 2

FORMULARUL F6 privind aprobarea modificării strategiei de dezvoltare locală

MODIFICAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 1 

INTRODUCERE


CAPITOLUL I : PREZENTAREA TERITORIULUI SI A POPULATIEI ACOPERITE


1.1 Prezentare geografica si fizica

1.1.1 ASEZARE SI SUPRAFATA

1.1.2 RELIEF

1.1.3 CLIMA

1.1.4 RETEA HIDROGRAFICA

1.1.5 VEGETATIA

1.1.6 FAUNA

1.2 Demografie

1.2.1 CARACTERISTICI GENERALE

1.3 Infrastructura rutiera si transport

1.4 Economie locala

1.5 Infrastructura de utilitati

1.5.1 RETEAUA DE ALIMENTARE CU APA

1.5.2 GESTIONAREA DESEURILOR

1.5.3 ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICA SI GAZE NATURALE

1.5.4 INFRASTRUCTURA DE TELECOMUNICATII

1.5.5 RETELE ELECTRICE.

1.6 Educatie

1.7 Sport si timp liber

1.8 Sanatate

1.9 Indicatori de context


CAPITOLUL II: COMPONENTA PARTENERIATULUI


CAPITOLUL III: ANALIZA SWOT


CAPITOLUL IV: OBIECTIVE, PRIORITATI SI DOMENII DE INTERVENTIE

4.1 Obiectiv general

4.2 Obiective specifice

4.3 Prioritati

4.4 Contributia masurilor propuse la obiectivele transversale

4.5 Logica interventiei


CAPITOLUL V: PREZENTAREA MASURILOR

FISELE MASURILOR PROPUSE

19.2 – MĂSURA 1

19.2 – MĂSURA 2

19.2 – MĂSURA 3

19.2 – MĂSURA 4

19.2 – MĂSURA 5

19.2 – MĂSURA 6


CAPITOLUL VI: DESCRIEREA COMPLEMENTARITATII SI/SAU CONTRIBUTIEI LA OBIECTIVELE ALTOR STRATEGII RELEVANTE (NATIONALE, SECTORIALE, REGIONALE, JUDETENE ETC.)


CAPITOLUL VII: DESCRIEREA PLANULUI DE ACTIUNE

  1. Calendarul estimativ al activităților de implementare
  2. Resursele umane
  3. Resursele financiare și materiale

CAPITOLUL VIII: DESCRIEREA PROCESULUI DE IMPLICARE A COMUNITATILOR LOCALE IN ELABORAREA STRATEGIEI

VIII.1 ACTIVITATILE PREGATITOARE

VIII.2 ACTIVITATILE DE ANIMARE

VIII.3 INTALNIRI CU PARTENERII


CAPITOLUL IX: ORGANIZAREA VIITORULUI GAL


CAPITOLUL X: PLANUL DE FINANTARE AL STRATEGIEI


CAPITOLUL XI: PROCEDURA DE EVALUARE SI SELECTIE A PROIECTELOR DEPUSE IN CADRUL SDL  

11.1 Evaluarea proiectelor depuse în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL

11.2 Selecția proiectelor depuse în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL

11.3 Etapele evaluării și selecției proiectelor depuse în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL


CAPITOLUL XII: DESCRIEREA MECANISMELOR DE EVITARE A POSIBILELOR CONFLICTE DE INTERESE CONFORM LEGISLATIEI NATIONALE   

Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Start typing and press Enter to search